Kurs JS: Spis treści

Zapraszam Cię do zapoznania się ze spisem treści darmowego kursu JavaScript, jaki dla Ciebie przygotowałem. Kurs został podzielony na moduły, w których znajduje się po kilka tematycznych lekcji.

Mam nadzieję, że czegoś się tu nauczysz. Pozdrawiam i niech JS będzie z Tobą.

P.S. Będzie mi bardzo miło, jeśli podzielisz się tym kursem ze znajomymi, publikując link na Facebooku lub swojej stronie.

Wprowadzenie do świata JavaScript

 1. Czym jest JavaScript
 2. Konfiguracja środowiska developerskiego
 3. JavaScript w przeglądarkach internetowych + SoC
 4. JavaScript w środowisku NodeJS

Podstawy JavaScript

 1. Składnia języka JavaScript
 2. Zmienne i stałe
 3. Typy danych
 4. Typy prymitywne
 5. Typy referencyjne
 6. Typowanie i konwersja typów

Operatory

 1. Czym są operatory
 2. Operatory arytmetyczne
 3. Operatory przypisania
 4. Operatory porównania
 5. Operatory logiczne
 6. Operator warunkowy (ternary)

Przepływ sterowania

 1. Wartości Falsy oraz Truthy
 2. Instrukcja warunkowa if
  1. Ćwiczenia z instrukcj warunkowej if
 3. Instrukcja warunkowa if…else
 4. Instrukcja warunkowa switch…case
 5. Pętla for
 6. Pętla while
 7. Pętla do…while
 8. Wyrażenie for…in
 9. Wyrażenie for…of

Funkcje

 1. Jak tworzyć funkcje w JavaScript?
 2. Różnica pomiędzy argumentami a parametrami funkcji
 3. Czym jest hoisting
 4. Obsługa błędów z try…catch (wkrótce)
 5. Czym jest scope (zasięg) w JavaScript?

Obiekty

 1. Czym są obiekty w JavaScript?

Tablice

 1. Czym są i do czego służą tablice
 2. Dodawanie elementów do tablicy
 3. Usuwanie elementów z tablicy
 4. Łączenie i dzielenie tablic
 5. Łączenie elementów w łańcuch tekstowy
 6. Sortowanie elementów tablicy
 7. Testowanie elementów tablicy (every, some)
 8. Filtrowanie, mapowanie i redukowanie tablicy (filter, map, reduce)