Kategorie
Podstawy JavaScript

Operatory arytmetyczne w JavaScript

Operatory arytmetyczne w JavaScript to specjalne symbole lub słowa kluczowe, które służą do wykonywania podstawowych działań matematycznych na zmiennych w języku JavaScript, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i dzielenie modulo. Są one bardzo często wykorzystywane w programowaniu i stanowią ważny element składni języka. Przykłady operatorów arytmetycznych to +, -, *, / i %.

Przykład użycia operatorów arytmetycznych

Poniżej przedstawiam przykłady operatorów arytmetycznych w języku JavaScript:

// Dodawanie
console.log(5 + 10);  // 15

// Odejmowanie
console.log(10 - 5);  // 5

// Mnożenie
console.log(5 * 10);  // 50

// Dzielenie
console.log(10 / 5);  // 2

// Dzielenie modulo
console.log(10 % 5);  // 0

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o operatorach w języku JavaScript odwiedź stronę: Czym są operatory i dlaczego warto je znać?

W odpowiedzi na “Operatory arytmetyczne w JavaScript”