Kategorie
Obiekty wbudowane

JavaScript Array: every()

W tym wpisie dowiesz się czym jest i do czego służy metoda every(), która jest dostępna w każdym obiekcie Array. Poznasz też kilka praktycznych przykładów użycia tej metody. Do czego służy metoda every() w JavaScript? Metoda every() jest dostępna w obiektach typu Array w JavaScript i służy do sprawdzenia, czy wszystkie elementy tablicy spełniają pewien warunek. Jeśli tak, metoda […]

Kategorie
Obiekty wbudowane Podstawy JavaScript Podstawy programowania

Obiekty JavaScript

Wprowadzenie do obiektów w JavaScript Obiekty w JavaScript to podstawowa konstrukcja języka, która pozwala na przechowywanie i manipulowanie danymi. Obiekty w JavaScript są podobne do klasycznych obiektów programistycznych, takich jak obiekty w innych językach obiektowych (np. Java), ale mają kilka unikalnych cech. W JavaScript obiekty są traktowane jako zbiory par klucz-wartość, zwane właściwościami obiektu. Obiekty […]

Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

Filtrowanie, mapowanie i redukcja tablicy z filter, map i reduce w JavaScript

Metoda filter() w języku JavaScript jest używana do tworzenia nowej tablicy, która zawiera tylko te elementy oryginalnej tablicy, które spełniają określony warunek. Na przykład: Metoda map() w języku JavaScript jest używana do tworzenia nowej tablicy, która zawiera wyniki działań na elementach oryginalnej tablicy. Na przykład: Metoda reduce() w języku JavaScript jest używana do wyliczania pojedynczej […]

Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

Testowanie elementów tablicy (every, some)

Metoda every() w języku JavaScript jest używana do sprawdzenia, czy wszystkie elementy tablicy spełniają określony warunek. Jeśli wszystkie elementy spełniają warunek, metoda every() zwraca wartość true, w przeciwnym razie zwraca false. Na przykład: Metoda some() w języku JavaScript jest używana do sprawdzenia, czy przynajmniej jeden element tablicy spełnia określony warunek. Jeśli przynajmniej jeden element spełnia […]

Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

Sortowanie tablicy JavaScript

Aby posortować tablicę w JavaScript, należy użyć metody sort(). Metoda ta posortuje elementy tablicy w kolejności alfabetycznej lub numerycznej, w zależności od typu danych zawartych w tablicy. Składnia metody sort() jest następująca: Czym jest funkcja sortująca (Sortowanie Tablicy JavaScrtip)? Funkcja sortująca (ang. comparator function) jest to funkcja, która jest przekazywana jako argument do metody sort() […]

Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

Czym jest scope w JavaScript?

Scope (zasięg) to pojęcie w języku JavaScript, które określa, gdzie dana zmienna jest widoczna i dostępna w kodzie. Możemy sobie wyobrazić scope jako fizyczną przestrzeń, w której dana zmienna jest dostępna. Na przykład, jeśli zmienna jest zdefiniowana wewnątrz funkcji, to jej scope obejmuje tylko wnętrze tej funkcji, czyli zmienna ta jest widoczna i dostępna tylko […]

Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

Jaka jest różnica pomiędzy argumentami a aparametrami w JavaScript?

Argumenty i parametry są często mylone lub używane zamiennie, ale istnieje pomiędzy nimi istotna różnica. Parametry to nazwy, które są używane w definicji funkcji do określenia, jakie dane są przekazywane do funkcji. Służą one do oznaczenia miejsc, gdzie dane te będą przechowywane w czasie wykonywania funkcji. Na przykład, w poniższej funkcji sum() mamy dwa parametry […]

Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

Łączenie i dzielenie tablic w JavaScript

Kiedy zaczynasz przygodę z programowaniem w JavaScript, niektóre pojęcia mogą wydawać się skomplikowane. Łączenie i dzielenie tablic może być jednym z nich. Żeby zacząć rozumieć na czym polega łączenie i dzielenie tablic, wyobraź sobie, że tablice to worczki pełne kulek. Łączenie tablic polega na przełożeniu wszystkich elementów jednej tablicy do drugiej. Możesz to porównać do […]

Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

Łączenie elementów tablicy w łańcuch tekstowy w JavaScript

Aby połączyć elementy tablicy w jeden ciąg tekstowy w JavaScript, możemy użyć metody join(). Metoda ta przyjmuje jeden argument – ciąg tekstowy, który będzie użyty jako separator pomiędzy elementami tablicy. Jeśli nie podamy argumentu, separatorem domyślnym będzie przecinek. Przykład użycia metody join(): W powyższym przykładzie tworzymy tablicę o nazwie array zawierającą trzy elementy tekstowe. Następnie […]

Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

Usuwanie elementów z tablicy w JavaScript

Aby usunąć elementy z tablicy w JavaScript, można użyć metody splice(). Metoda ta pozwala na usunięcie określonego zakresu elementów z tablicy i zwraca te elementy jako tablicę. Składnia tej metody wygląda następująco: Przykładowe użycie metody splice() do usunięcia elementów z tablicy: Oprócz metody splice(), w JavaScript istnieje również inna metoda – slice() – która służy […]