Kategorie
Obiekty wbudowane Podstawy JavaScript

JavaScript Array: filter()

Z tego artykułu dowiesz się czym jest metoda filter w obiektach typu Array w języku JavaScript. Poznasz też przydatne przykłady użycia metody filter. Do czego służy metoda Array.prototype.filter()? Metoda filter() dostarczana jest przez prototyp obiektu typu Array. Działanie metody filter() polega na utworzeniu nowej tablicy z wszystkimi elementami, które przechodzą test określony przez podaną w […]

Kategorie
Obiekty wbudowane Podstawy JavaScript Podstawy programowania

Obiekty JavaScript

Wprowadzenie do obiektów w JavaScript Obiekty w JavaScript to podstawowa konstrukcja języka, która pozwala na przechowywanie i manipulowanie danymi. Obiekty w JavaScript są podobne do klasycznych obiektów programistycznych, takich jak obiekty w innych językach obiektowych (np. Java), ale mają kilka unikalnych cech. W JavaScript obiekty są traktowane jako zbiory par klucz-wartość, zwane właściwościami obiektu. Obiekty […]

Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

Filtrowanie, mapowanie i redukcja tablicy z filter, map i reduce w JavaScript

Metoda filter() w języku JavaScript jest używana do tworzenia nowej tablicy, która zawiera tylko te elementy oryginalnej tablicy, które spełniają określony warunek. Na przykład: Metoda map() w języku JavaScript jest używana do tworzenia nowej tablicy, która zawiera wyniki działań na elementach oryginalnej tablicy. Na przykład: Metoda reduce() w języku JavaScript jest używana do wyliczania pojedynczej […]

Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

Testowanie elementów tablicy (every, some)

Metoda every() w języku JavaScript jest używana do sprawdzenia, czy wszystkie elementy tablicy spełniają określony warunek. Jeśli wszystkie elementy spełniają warunek, metoda every() zwraca wartość true, w przeciwnym razie zwraca false. Na przykład: Metoda some() w języku JavaScript jest używana do sprawdzenia, czy przynajmniej jeden element tablicy spełnia określony warunek. Jeśli przynajmniej jeden element spełnia […]

Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

Sortowanie tablicy JavaScript

Aby posortować tablicę w JavaScript, należy użyć metody sort(). Metoda ta posortuje elementy tablicy w kolejności alfabetycznej lub numerycznej, w zależności od typu danych zawartych w tablicy. Składnia metody sort() jest następująca: Czym jest funkcja sortująca (Sortowanie Tablicy JavaScrtip)? Funkcja sortująca (ang. comparator function) jest to funkcja, która jest przekazywana jako argument do metody sort() […]

Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

Czym jest scope w JavaScript?

Scope (zasięg) to pojęcie w języku JavaScript, które określa, gdzie dana zmienna jest widoczna i dostępna w kodzie. Możemy sobie wyobrazić scope jako fizyczną przestrzeń, w której dana zmienna jest dostępna. Na przykład, jeśli zmienna jest zdefiniowana wewnątrz funkcji, to jej scope obejmuje tylko wnętrze tej funkcji, czyli zmienna ta jest widoczna i dostępna tylko […]

Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

Jaka jest różnica pomiędzy argumentami a aparametrami w JavaScript?

Argumenty i parametry są często mylone lub używane zamiennie, ale istnieje pomiędzy nimi istotna różnica. Parametry to nazwy, które są używane w definicji funkcji do określenia, jakie dane są przekazywane do funkcji. Służą one do oznaczenia miejsc, gdzie dane te będą przechowywane w czasie wykonywania funkcji. Na przykład, w poniższej funkcji sum() mamy dwa parametry […]

Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

Łączenie i dzielenie tablic w JavaScript

Kiedy zaczynasz przygodę z programowaniem w JavaScript, niektóre pojęcia mogą wydawać się skomplikowane. Łączenie i dzielenie tablic może być jednym z nich. Żeby zacząć rozumieć na czym polega łączenie i dzielenie tablic, wyobraź sobie, że tablice to worczki pełne kulek. Łączenie tablic polega na przełożeniu wszystkich elementów jednej tablicy do drugiej. Możesz to porównać do […]

Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

Łączenie elementów tablicy w łańcuch tekstowy w JavaScript

Aby połączyć elementy tablicy w jeden ciąg tekstowy w JavaScript, możemy użyć metody join(). Metoda ta przyjmuje jeden argument – ciąg tekstowy, który będzie użyty jako separator pomiędzy elementami tablicy. Jeśli nie podamy argumentu, separatorem domyślnym będzie przecinek. Przykład użycia metody join(): W powyższym przykładzie tworzymy tablicę o nazwie array zawierającą trzy elementy tekstowe. Następnie […]

Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

Usuwanie elementów z tablicy w JavaScript

Aby usunąć elementy z tablicy w JavaScript, można użyć metody splice(). Metoda ta pozwala na usunięcie określonego zakresu elementów z tablicy i zwraca te elementy jako tablicę. Składnia tej metody wygląda następująco: Przykładowe użycie metody splice() do usunięcia elementów z tablicy: Oprócz metody splice(), w JavaScript istnieje również inna metoda – slice() – która służy […]