Kategorie
Obiekty wbudowane

JavaScript Array: slice()

Czytając ten artykuł dowiesz się do czego służy metoda Array.prototype.slice() w języku JavaScript. Mam nadzieję, że analizując przykłady otrzymasz odpowiedź na zapytanie js array slice.

Do czego służy metoda slice() (obiekt Array w JS)?

Metoda slice służy do tworzenia nowej tablicy, która zawiera fragment oryginalnej tablicy. Możesz jej użyć, jeśli chcesz wyciąć pewien fragment tablicy lub skopiować tablicę do nowej tablicy.

Jaka jest składnia metody slice() (obiekt Array w JS)?

Składnia metody slice wygląda następująco:

array.slice(start, end)

start to indeks elementu tablicy, od którego chcesz rozpocząć tworzenie nowej tablicy. Jeśli podasz wartość ujemną, indeks zostanie obliczony od końca tablicy.

end to indeks elementu tablicy, na którym chcesz zakończyć tworzenie nowej tablicy. Element o indeksie end nie zostanie dodany do nowej tablicy. Jeśli nie podasz tego parametru lub podasz wartość większą niż długość tablicy, nowa tablica zostanie utworzona do końca tablicy. Jeśli podasz wartość ujemną, indeks zostanie obliczony od końca tablicy.

Przykłady

Pamiętaj, że analizowanie kodu z przykładów to bardzo dobry sposób na naukę. Poświęć kilka minut na analizę i zrozumienie, a napewno staniesz się lepszym programistą.

Oto kilka przykładów użycia metody slice w JavaScript:

const fruits = ['apple', 'banana', 'orange', 'mango', 'kiwi']

// Tworzy nową tablicę z elementami od indeksu 1 do 3 (czyli ['banana', 'orange', 'mango'])
const slicedFruits = fruits.slice(1, 4)

// Tworzy nową tablicę z elementami od indeksu 2 do końca (czyli ['orange', 'mango', 'kiwi'])
const slicedFruits = fruits.slice(2)

// Tworzy nową tablicę z elementami od indeksu -3 do -1 (czyli ['orange', 'mango', 'kiwi'])
const slicedFruits = fruits.slice(-3, -1)

// Tworzy kopię całej tablicy
const copiedFruits = fruits.slice()

Jeśli jesteś zainteresowany dalszą nauką JS to zapoznaj się ze spisem treści Kursu JS