Kategorie
Obiekty wbudowane

JavaScript Array: find()

Czytając ten artykuł, dowiesz się, czym jest i do czego służy metoda find() dostarczona przez prototyp obiektu Array w języku JavaScript. Poznasz również ciekawe przykłady z użyciem find() dzięki, którym staniesz się lepszym programistą. Do czego służy metoda find() dostarczona przez Array. Metoda find() jest funkcją wbudowaną w JavaScript, która służy do wyszukiwania elementu w tablicy, który spełnia określone kryterium. Jeśli żaden […]

Kategorie
Obiekty wbudowane

JavaScript Array: fill()

Z tego artykułu dowiesz się czym jest Array fill() w języku JavaScript. Poznasz też przydatne przykłady użycia tej metody. Do czego służy metoda Array fill? Metoda fill() służy do wypełnienia tablicy określonym elementem. Składnia tej metody wygląda następująco: Gdzie: element to element, którym chcemy wypełnić tablicę. Może to być dowolny typ danych, taki jak liczba, ciąg znaków, obiekt […]

Kategorie
Obiekty wbudowane

JavaScript Array: entries()

Z tego artykułu dowiesz się czym jest i do czego służy metoda entries, która jest dostępna dla wszystkich obiektów typu Array. Poznasz też kilka praktycznych przykładów użycia tej medoty. Do czego służy metoda Array entries()? Metoda entries() służy do pobierania par klucz-wartość z tablicy w JavaScript. Są one zwracane w postaci iteratora, co oznacza, że można przejść […]

Kategorie
Obiekty wbudowane

JavaScript Array: copyWithin

? Z tego artykułu dowiesz się, czym jest i do czego służy metoda Array.copyWithin() w języku JavaScript. W dalszej części zapoznasz się też z kilkoma przykładami użycia tej metody. Do czego służy metoda Array copyWithin? Metoda Array.prototype.copyWithin() służy do kopiowania elementów tablicy do innej pozycji w tej samej tablicy. Moszesz też jej użyć do uzupełniania tablicy bez konieczności tworzenia […]

Kategorie
Obiekty wbudowane

Array Concat w JavaScript

Streszczenie: Z tego artykułu dowiesz się do czego służy metoda Array.concat(), jaka jest składnia oraz poznasz kilka przydatnych przykładów użycia metody Array concat w języku JavaScript. Do czego służy metoda Array.concat()? Metoda Array.concat() służy do łączenia dwóch lub więcej tablic w jedną. Opis składni dla metody Array concat wygląda następująco: Na powyższej grafice możemy zauważyć użycie metody […]

Kategorie
Obiekty wbudowane

Javascript Array Length

Podsumowanie: Z tego artykułu dowiesz się czym jest właściwość Array length w JavaScript oraz poznasz kilka przydatnych przykładów użycia. Czym jest właściwość JavaScript Array Length? Array.length to właściwość (czyli zmienna) tablicy, która zwraca jej aktualny rozmiar, czyli liczbę elementów, które są obecnie w tej tablicy. Możesz ją użyć, aby dowiedzieć się, ile elementów jest obecnie […]

Kategorie
Obiekty wbudowane

JavaScript Array: at()

Czym jest metoda at() w JavaScript? Metoda at() jest metodą obiektu Array (tablicy) w języku JavaScript, która pozwala na uzyskanie elementu tablicy o określonym indeksie. Indeksy w tablicy są liczbami całkowitymi, które określają pozycję elementu w tablicy. Tak jak w innych językach programowania ta i w JavaScript indeksy w tablicach w JavaScript zaczynają się od 0, co oznacza, że […]

Kategorie
Obiekty wbudowane Podstawy JavaScript Podstawy programowania

Obiekty JavaScript

Wprowadzenie do obiektów w JavaScript Obiekty w JavaScript to podstawowa konstrukcja języka, która pozwala na przechowywanie i manipulowanie danymi. Obiekty w JavaScript są podobne do klasycznych obiektów programistycznych, takich jak obiekty w innych językach obiektowych (np. Java), ale mają kilka unikalnych cech. W JavaScript obiekty są traktowane jako zbiory par klucz-wartość, zwane właściwościami obiektu. Obiekty […]

Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

Filtrowanie, mapowanie i redukcja tablicy z filter, map i reduce w JavaScript

Metoda filter() w języku JavaScript jest używana do tworzenia nowej tablicy, która zawiera tylko te elementy oryginalnej tablicy, które spełniają określony warunek. Na przykład: Metoda map() w języku JavaScript jest używana do tworzenia nowej tablicy, która zawiera wyniki działań na elementach oryginalnej tablicy. Na przykład: Metoda reduce() w języku JavaScript jest używana do wyliczania pojedynczej […]

Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

Testowanie elementów tablicy (every, some)

Metoda every() w języku JavaScript jest używana do sprawdzenia, czy wszystkie elementy tablicy spełniają określony warunek. Jeśli wszystkie elementy spełniają warunek, metoda every() zwraca wartość true, w przeciwnym razie zwraca false. Na przykład: Metoda some() w języku JavaScript jest używana do sprawdzenia, czy przynajmniej jeden element tablicy spełnia określony warunek. Jeśli przynajmniej jeden element spełnia […]