Kategorie
Obiekty wbudowane

JavaScript Array: shift()

Z tego artykułu dowiesz się do czego służy metoda shift() dostarczona przez prototyp obiektu Array w języku Javascript. Poznasz też kilka przykładów, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć tę metodę. Zapraszam do lektury, która odpowie Ci na zapytanie js shift.

Do czego służy metoda shift() (obiekt Array w JS)

Metoda shift w JavaScript jest używana do usuwania pierwszego elementu z tablicy i zwracania tego elementu. Może to być użyteczne, jeśli chcesz usunąć element z początku tablicy i użyć go w jakiś sposób, na przykład do wykonania obliczeń lub do wyświetlenia na stronie internetowej. To tak jakbyś brał karty ze stosu, a wybraną kartę wykładał na stół.

Przedstawienie działania metody shift() w JavaScript. Obiekt Array.
Działanie metody shift() w JS

Składnia metody shift()

Składnia metody shift jest następująca:

const removedElement = array.shift();

Jak możesz zauważyć, w powyższym przykładzie wywołujemy metodę shift() na tablicy array. Pobrany element zostanie zapisany do zmiennej removedElement.

Przykłady użycia metody shift() w JS

Pamiętaj, że analiza kodu to świetna metoda nauki. Poświęć kilka minut na analizę przykładów, a to sprawi, że będziesz lepszym programistą JavaScript.

// Usunięcie pierwszego elementu tablicy i zapisanie go w zmiennej
const colors = ['red', 'orange', 'yellow', 'green', 'blue'];
const firstColor = colors.shift();
console.log(firstColor); // zwróci: "red"
console.log(colors); // zwróci: ["orange", "yellow", "green", "blue"]

W powyższym przykładzie pobieramy pierwszy element tablicy colors jednocześnie usuwając go (modyfikując oryginalną tablicę) i zapisując do zmiennej firstColor.

Prototyp obiektu Array dostarcza inne ciekawe metody, które ułatwią Ci pracę z tablicami w JS. Oto kilka z nich: