Kategorie
Obiekty wbudowane

JavaScript Array splice()

Ten wpis można opisać w trzech słowach: js array splice. Z tego artykułu dowiesz się do, czego służy metoda splice() dostarczona z prototypem obiektu Array. Poznasz też kilka ciekawych przykładów użycia metody splice() w JS.

Do czego służy metoda splice() (obiekt Array w JS)?

Metoda splice() (array) w JavaScript służy do usuwania, dodawania lub zamieniania elementów w tablicy.

Możesz używać tej metody do modyfikowania tablicy „in place”, czyli bez potrzeby tworzenia nowej tablicy.

Na przykład, jeśli masz tablicę zawierającą listę produktów do kupienia, możesz użyć metody splice(), aby usunąć produkty, które już zostały kupione, lub dodać nowe produkty do listy. Możesz też zamienić jakiś produkt na inny, jeśli zdecydujesz się na zmianę.

Metoda splice w JS daje wiele możliwości modyfikowania tablicy (array).
Jedna metoda – wiele możliwości.

Składnia metody splice() (obiekt Array w JS)

Składnia metody splice() jest następująca:

array.splice(index[, deleteCount[, element1[, element2[, ...]]]])
  • index to indeks tablicy, od którego ma zostać rozpoczęta modyfikacja.
  • deleteCount (opcjonalny) to liczba elementów, które mają zostać usunięte z tablicy. Jeśli nie podano tego argumentu, usunięte zostaną wszystkie elementy od indeksu index do końca tablicy.
  • element1element2, itd. (opcjonalne) to elementy, które mają zostać dodane do tablicy po usunięciu elementów.

Przykłady użycia metody splice() w JS (obiekt Array)

? Analiza przykładów oraz próba odtworzenia kodu samemu to bardzo dobry sposób nauki programowania. Dzięki takiej praktyce szybciej nauczysz się języka JavaScript.

Usunięcie elementów z tablicy

Pierwszy przykład zakłada użycie metody splice() w celu usunięcia jednego elementu z tablicy. W tym konkretnym przypadku usuwamy element od indeksu 2.

Usunięcie elementów z tablicy przy użyciu metody splice w JS. Obiekt Array.
splice() – Usunięcie elementów
let letters = ["a", "b", "c", "d"];

// Usunięcie 1 elementu od indeksu 2
letters.splice(2, 1);
console.log(fruits); // ["a", "b", "d"]

Dodanie nowego elementu w środek tablicy

Drugi przykład ma na celu przedstawienie dodawania elementów do istniejącej tablicy z użyciem metody splice(). Zwróć uwagę, że element dodajesz w środek istniejącej tablicy, „przesuwając” istniejące elementy.

Dodanie elementu w środek tablicy za pomocą metody splice w JS. Metoda splice() jest dostępna dla obiektów typu Array.
splice() – Dodanie elementu w środek tablicy
let letters = ["a", "b", "c", "d"]

// Dodanie elementu "x" na indeksie 2
letters.splice(2, 0, "x");
console.log(fruits); // ["a", "b", "x", "c", "d"]

Zastąpienie istniejącego elementu w tablicy

W trzecim przykładzie zamienimy istniejący element tablicy na nowy. Tutaj też możesz użyć metody splice(), aby osiągnąć ten cel.

Zastąpienie elementu w tablicy. Użycie metody js splice. Obiekt Array.
splice() – Zastąpienie elementu tablicy
let letters = ["a", "b", "c", "d"]

// Zastąpienie elementu "c" na "x"
letters.splice(2, 1, "x");
console.log(fruits); // ["a", "b", "x", "d"]

Obiekty typu Array posiadają całkiem sporo ciekawych metod. Oto kilka z nich: