Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

Jaka jest różnica pomiędzy argumentami a aparametrami w JavaScript?

Argumenty i parametry są często mylone lub używane zamiennie, ale istnieje pomiędzy nimi istotna różnica.

Parametry to nazwy, które są używane w definicji funkcji do określenia, jakie dane są przekazywane do funkcji. Służą one do oznaczenia miejsc, gdzie dane te będą przechowywane w czasie wykonywania funkcji.

argumenty i parametry javascript

Na przykład, w poniższej funkcji sum() mamy dwa parametry – x i y:

function sum(x, y) {
  return x + y;
}

Argumenty to konkretne dane, które są przekazywane do funkcji w czasie jej wywołania. Są one przypisywane do parametrów w momencie wywołania funkcji i służą do określenia konkretnych wartości, które będą używane przez funkcję.

Na przykład, w poniższym wywołaniu funkcji sum() mamy dwa argumenty – liczby 2 i 3:

let result = sum(2, 3);

Warto pamiętać, że argumenty są przekazywane do funkcji w konkretnej kolejności, a parametry są przypisywane do nich w takiej samej kolejności.

W naszym przykładzie, pierwszy argument – liczba 2 – jest przypisywana do parametru x, a drugi argument – liczba 3 – jest przypisywana do parametru y.

Podsumowując, parametry to nazwy używane w definicji funkcji, a argumenty to konkretne dane przekazywane do funkcji w czasie jej wywołania. Są one przypisywane do parametrów w momencie wywołania funkcji i służą do określenia wartości, które będą używane przez funkcję.