Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

Łączenie i dzielenie tablic w JavaScript

Kiedy zaczynasz przygodę z programowaniem w JavaScript, niektóre pojęcia mogą wydawać się skomplikowane. Łączenie i dzielenie tablic może być jednym z nich. Żeby zacząć rozumieć na czym polega łączenie i dzielenie tablic, wyobraź sobie, że tablice to worczki pełne kulek.

Tablica JavaScript

Łączenie tablic polega na przełożeniu wszystkich elementów jednej tablicy do drugiej. Możesz to porównać do połączenia dwóch woreczków z kulkami, które mieszają się w jeden. W kodzie, łączenie tablic możesz osiągnąć dzięki użyciu metody concat():

let tablica1 = [1, 2, 3];
let tablica2 = [4, 5, 6];
let połączoneTabele = tablica1.concat(tablica2);
// połączoneTabele = [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Jeżeli chcesz oddzielić elementy tablicy, możesz użyć metody slice(). Rozdzielenie tablicy możesz porównać do dzielenia woreczka na dwie części – te, które znalazły się w jednej części, a te, które znalazły się w drugiej. Przykład kodu pokazujący tę operację:

let tablica = [1, 2, 3, 4, 5, 6];
let pierwszaTablica = tablica.slice(0, 3);
let drugaTablica = tablica.slice(3);
// pierwszaTablica = [1, 2, 3]
// drugaTablica = [4, 5, 6]

Kolejnym sposobem rozdzielenia tablicy jest metoda splice(). Metoda ta pozwala usuwać określoną liczbę elementów, a także wstawiać nowe elementy do tablicy. Możesz to porównać do wyjmowania i wkładania kulek z i do woreczka. Przykład kodu:

let tablica = [1, 2, 3, 4, 5, 6];
let nowaTablica = tablica.splice(2, 3);
//nowaTablica = [3, 4, 5]
//tablica = [1, 2, 6]

Jak widzisz w JavaScript istnieją różne metody łączenia i dzielenia tablic. Porównując je do woreczka z kulkami możesz je łatwo zapamiętać. Baw się z tablicami i zacznij tworzyć swoje własne skrypty.