Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

Usuwanie elementów z tablicy w JavaScript

Aby usunąć elementy z tablicy w JavaScript, można użyć metody splice(). Metoda ta pozwala na usunięcie określonego zakresu elementów z tablicy i zwraca te elementy jako tablicę.

Składnia tej metody wygląda następująco:

splice javascript

Przykładowe użycie metody splice() do usunięcia elementów z tablicy:

const colors = ['red', 'green', 'blue', 'yellow', 'pink'];

// usunięcie 2 elementów z tablicy od indeksu 2 (czyli "blue" i "yellow")
const removedColors = colors.splice(2, 2);

console.log(colors); // wypisanie wyniku ['red', 'green', 'pink']
console.log(removedColors); // wypisanie wyniku ['blue', 'yellow']

Oprócz metody splice(), w JavaScript istnieje również inna metoda – slice()która służy do tworzenia nowej tablicy z części elementów tablicy oryginalnej. Składnia tej metody jest podobna do splice(), z tą różnicą, że metoda slice() nie usuwa elementów z oryginalnej tablicy, ale tworzy nową tablicę z wybranymi elementami.

const colors = ['red', 'green', 'blue', 'yellow', 'pink'];

// utworzenie nowej tablicy z elementami od indeksu 1 do 3 (czyli "green", "blue" i "yellow")
const slicedColors = colors.slice(1, 4);

console.log(colors); // wypisanie wyniku ['red', 'green', 'blue', 'yellow', 'pink']
console.log(slicedColors); // wypisanie wyniku ['green', 'blue', 'yellow']

Pamiętać należy, że metoda splice() modyfikuje oryginalną tablicę, dlatego nie należy jej używać, jeśli chcemy zachować oryginalną tablicę bez zmian. W takim przypadku lepszym rozwiązaniem jest użycie metody slice() do utworzenia nowej tablicy z wybranymi elementami.