Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

Czym są tablice w JavaScript?

Tablice w JavaScript to obiekty, które służą do przechowywania kolekcji danych w jednym miejscu (w jednej zmiennej). Można je porównać do pojemników, w których można przechowywać różne przedmioty.

Tablice JS - Pojemniki na dane
Tablice JS – Pojemniki na dane

Tablice są bardzo przydatne, gdy potrzebujemy przechowywać wiele różnych danych w jednym miejscu. Na przykład, jeśli chcemy przechowywać imiona wszystkich osób w naszej firmie, możemy utworzyć tablicę, w której każdy element będzie odpowiadał imieniu jednej osoby.

Tablice JavaScript - Przykład tablicy w JS
Przykład tablicy JS

Tablice JS: Tworzenie tablic

Tablice JS - nawiasy klamrowe
Tablice JS – Nawiasy klamrowe

Aby utworzyć tablicę w JavaScript, należy użyć nawiasów kwadratowych, a poszczególne elementy tablicy należy oddzielić przecinkami. Na przykład:

let imiona = ["Anna", "Piotr", "Jan"];

Tablice JavaScript: Dodawanie elementów do pustej tablicy

Możemy również utworzyć pustą tablicę i dodawać elementy do niej w późniejszym czasie. Aby to zrobić, używamy pustych nawiasów kwadratowych:

let imiona = [];
imiona.push("Anna");
imiona.push("Piotr");
imiona.push("Jan");

Tablice JS: Indeksowanie tablicy

Tablice JS - Indeksy
Indeksowanie tablic w JavaScript

Tablice w JavaScript są indeksowane, co oznacza, że każdy element tablicy ma swój własny numer identyfikacyjny, zaczynając od 0. Dzięki temu możemy uzyskać dostęp do konkretnego elementu tablicy, podając jego indeks. Aby uzyskać dostęp do komórki o danym indeksie, wystarczy użyć nawiasów kwadratowych z indeksem po nazwie zmiennej. Na przykład, aby uzyskać dostęp do imienia „Jan” w naszej tablicy imion, możemy użyć następującego kodu:

let imie = imiona[2];

Tablice JavaScript: Przydatne metody

Warto również wspomnieć, że tablica w języku JavaScript jest obiektem, co oznacza, że posiada wiele różnych metod i właściwości, które pozwalają na pracę z tablicą. Na przykład, metoda push pozwala na dodanie nowej wartości na końcu tablicy, metoda pop usuwa ostatnią wartość z tablicy, a metoda shift usuwa pierwszą wartość z tablicy.

Oto przykładowy kod wykorzystujący metody pop, shift i push w JavaScript:

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

// "wyjęcie" ostatniego elementu z tablicy
const lastElement = numbers.pop();

// wyświetlenie usuniętego ("wyjętego") elementu
console.log(lastElement); // 5

// "wyjęcie" pierwszego elementu z tablicy
const firstElement = numbers.shift();

// wyświetlenie usuniętego ("wyjętego") elementu
console.log(firstElement); // prints 1

// dodanie nowego elementu na koniec tablicy
numbers.push(6);

// wyświetlenie aktualnego stanu tablicy
console.log(numbers); // prints [2, 3, 4, 6];

5 odpowiedzi na “Czym są tablice w JavaScript?”