Kategorie
Podstawy JavaScript

Funkce JavaScript

Wprowadzenie do funkcji JavaScript

Tworzenie funkcji w JavaScript jest bardzo ważnym elementem programowania. Funkcje to nic innego jak kawałki kodu, które możemy wielokrotnie wywoływać w naszym programie. Dzięki nim możemy uniknąć powtarzania tych samych fragmentów kodu wielokrotnie i zwiększyć czytelność naszego programu.

funkcje javascript

Jak stworzyć funkcję w JavaScript?

Aby stworzyć funkcję w JavaScript, używamy słowa kluczowego function, po którym następuje nazwa funkcji. W nawiasach za nazwą funkcji możemy podać argumenty, czyli zmienne, które będą przekazywane do funkcji w momencie jej wywołania. Poniżej nazwy i argumentów umieszczamy ciało funkcji, czyli kod, który ma zostać wykonany po wywołaniu funkcji.

Poniżej przedstawiam przykład funkcji, która dodaje dwa liczby:

function dodaj(x, y) {
  return x + y;
}

Wywoływanie funkcji w JavaScript

Aby wywołać funkcję, wystarczy podać jej nazwę wraz z argumentami w nawiasach. Wartość, która zostanie zwrócona przez funkcję, można przypisać do zmiennej lub wykorzystać bezpośrednio w dalszym kodzie.

Poniżej przedstawiam przykład wywołania funkcji dodaj:

let wynik = dodaj(3, 5);
console.log(wynik); // wyświetli się 8

Warto pamiętać, że funkcje mogą zwracać wartości lub też nie. W przypadku, gdy funkcja nie ma nic do zwrócenia, wystarczy pominąć instrukcję return.

Poniżej przedstawiam przykład funkcji, która nie zwraca wartości:

function powitanie() {
  console.log("Witaj w naszym programie!");
}

W odpowiedzi na “Funkce JavaScript”

[…] W JavaScript właściwości obiektu to zmienne przypisane do obiektu, które służą do przechowywania danych lub funkcji specjalnych zwanych metodami. Właściwości obiektu są podobne do zmiennych, ale są przypisane do konkretnego obiektu, a nie do całego skryptu lub funkcji. […]