Kategorie
Podstawy JavaScript

Operatory arytmetyczne w JavaScript

Operatory arytmetyczne w JavaScript to specjalne symbole lub słowa kluczowe, które służą do wykonywania podstawowych działań matematycznych na zmiennych w języku JavaScript, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i dzielenie modulo. Są one bardzo często wykorzystywane w programowaniu i stanowią ważny element składni języka. Przykłady operatorów arytmetycznych to +, -, *, / i %. Przykład […]