Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

Dodawanie elementów do tablicy w JavaScript

Istnieje kilka sposobów dodawania elementów do tablicy w języku JavaScript. Najprostszym sposobem jest użycie metody push(), która pozwala dodać jeden lub więcej elementów na końcu tablicy. Dodanie elementu do tablicy – metoda push() Metoda push w JavaScript jest metodą dostępną dla obiektów typu Array. Pozwala ona na dodanie nowego elementu na końcu tablicy. Przykład: Dodawanie […]

Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

Operator warunkowy ternary w JavaScript

Operator warunkowy ternary jest krótszą i bardziej zwięzłą formą pisania warunków w JavaScript. Składa się on z trzech części: najpierw jest wyrażenie, które ma być sprawdzone (np. czy jakiś warunek jest spełniony), następnie jest symbol zapytania (?), a na końcu jest dwukropek (:). Jeśli wyrażenie jest prawdziwe, to operator warunkowy ternary zwraca pierwszą wartość po […]

Kategorie
Podstawy JavaScript

Operatory logiczne w JavaScript

Wprowadzenie do operatorów logicznych Operatory logiczne to specjalne symbole lub słowa kluczowe, które służą do wykonywania podstawowych działań logicznych na wartościach logicznych (prawda/fałsz) w języku JavaScript. Dzięki operatorom logicznym możemy łączyć i manipulować wartościami logicznymi w celu uzyskania określonych wyników. Dlaczego operatory logiczne są ważne? Operatory logiczne są bardzo przydatne w programowaniu, ponieważ umożliwiają one […]

Kategorie
Podstawy JavaScript

Czym są operatory porównania?

Operatory porównania to specjalne symbole lub słowa kluczowe, które służą do porównywania wartości zmiennych w języku JavaScript. Dzięki operatorom porównania możemy sprawdzać, czy wartości są równe, różne, większe, mniejsze itp. i wykonywać określone działania w zależności od wyniku porównania. Dlaczego znajomość operatorów porównania jest ważna? Znajomość operatorów porównania jest bardzo ważna dla programisty, ponieważ umożliwia […]

Kategorie
Podstawy JavaScript

Czym są operatory przypisania w JavaScript?

Jak już pisałem we wcześniejszych postach na temat operatorów w języku JavaScript operatory przypisania to specjalne symbole lub słowa kluczowe, które służą do przypisywania wartości do zmiennych w języku JavaScript. Dzięki operatorom przypisania możemy zmieniać wartości zmiennych w kodzie, co jest bardzo przydatne w programowaniu. Operator przypisania = służy do przypisywania wartości do zmiennej. Na […]

Kategorie
Podstawy JavaScript

Operatory arytmetyczne w JavaScript

Operatory arytmetyczne w JavaScript to specjalne symbole lub słowa kluczowe, które służą do wykonywania podstawowych działań matematycznych na zmiennych w języku JavaScript, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i dzielenie modulo. Są one bardzo często wykorzystywane w programowaniu i stanowią ważny element składni języka. Przykłady operatorów arytmetycznych to +, -, *, / i %. Przykład […]

Kategorie
Podstawy JavaScript

Czym są operatory?

Operatory to specjalne symbole lub słowa kluczowe, które służą do wykonywania różnych działań na danych w języku JavaScript. Operatory mogą być używane do wykonywania podstawowych działań matematycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, ale także do porównywania wartości, logicznych operacji czy przypisywania wartości do zmiennych. Istnieje wiele różnych operatorów w języku JavaScript, które dzielą […]