Kategorie
Podstawy JavaScript

Czym są operatory porównania?

Operatory porównania to specjalne symbole lub słowa kluczowe, które służą do porównywania wartości zmiennych w języku JavaScript. Dzięki operatorom porównania możemy sprawdzać, czy wartości są równe, różne, większe, mniejsze itp. i wykonywać określone działania w zależności od wyniku porównania.

Dlaczego znajomość operatorów porównania jest ważna?

Znajomość operatorów porównania jest bardzo ważna dla programisty, ponieważ umożliwia ona pisanie kodu, który jest elastyczny i reaguje na różne sytuacje w zależności od wartości zmiennych. Operatorów porównania używamy głównie w instrukcjach warunkowych if, else if i else, gdzie sprawdzamy różne warunki i wykonujemy określone działania w zależności od tego, czy warunki są spełnione, czy nie.

Operatory porównania JavaScript

Jakie operatory przypisania występują w JavaScript?

Przykłady operatorów porównania w języku JavaScript to:

 • == – sprawdza, czy wartości są równe
 • != – sprawdza, czy wartości są różne
 • > – sprawdza, czy wartość po lewej stronie jest większa od wartości po prawej stronie
 • < – sprawdza, czy wartość po lewej stronie jest mniejsza od wartości po prawej stronie
 • >= – sprawdza, czy wartość po lewej stronie jest większa lub równa wartości po prawej stronie
 • <= – sprawdza, czy wartość po lewej stronie jest mniejsza lub równa wartości po prawej stronie

Przykład użycia operatorów porównania

Poniżej przedstawiam przykładowy kod z użyciem operatorów porównania:

// Deklaracja i definicja zmiennych
let x = 5;
let y = 10;

// Sprawdź czy x jest równy y
if (x == y) {
 // Jeśli warunek jest spełniony, wykonaj ten kod
 console.log("x jest równy y");
} else if (x > y) {
 // Jeśli ten warunek jest spełniony, wykonaj ten kod
 console.log("x jest większe niż y");
} else {
 // Jeśli żaden warunek nie zostanie spełniony, wykonaj ten kod
 console.log("x jest mniejsze niż y");
}

W powyższym kodzie możemy zobaczyć, jak używać operatorów porównania (== i >) w instrukcjach if, else if i else, aby sprawdzić różne warunki i wykonać określone bloki kodu w zależności od tego, czy warunki są spełnione, czy nie.

Sprawdź również: Operator warunkowy ternary

Równa się nie oznacza, że wartości są identyczne czyli == to nie ===

Operator == sprawdza, czy wartości dwóch operandów są równe, ale nie bierze pod uwagę ich typu. Oznacza to, że różne typy danych, takie jak liczba, ciąg znaków i wartość logiczna, mogą być traktowane jako równe, jeśli ich wartości są takie same. Na przykład, "5" == 5 zwróci true, ponieważ chociaż jedna wartość jest ciągiem znaków, a druga jest liczbą, ich wartości są takie same.

Operator === również sprawdza, czy wartości dwóch operandów są równe, ale bierze pod uwagę ich typy. Oznacza to, że różne typy danych mogą być traktowane jako różne, nawet jeśli ich wartości są takie same. Na przykład, "5" === 5 zwróci false, ponieważ chociaż wartości są takie same, jeden jest ciągiem znaków, a drugi jest liczbą.

Zarówno operator == jak i === są często używane w języku JavaScript, ale zaleca się używanie operatora === ze względów na bezpieczeństwo i czytelność kodu. Operator === zapewnia dokładniejsze porównanie wartości i uniknięcie potencjalnych błędów związanych z różnymi typami danych. Dlatego lepiej jest używać operatora === zamiast ==.

Ćwiczenia z operatorami przypisania

Jeśli czujesz się na siłach to możesz wykonać kilka ćwiczeń związanych z operatorami porównania. Pamiętaj, że praktyka w programowaniu jest najważniejsza.

 1. Napisz program, który prosi użytkownika o podanie dwóch liczb i sprawdza, czy pierwsza liczba jest większa, mniejsza lub równa drugiej.
 2. Napisz program, który pyta użytkownika o jego wiek i sprawdza, czy jest on uprawniony do głosowania (18 lat lub więcej).
 3. Napisz program, który prosi użytkownika o podanie liczby i sprawdza, czy jest ona nieparzysta czy parzysta.

W odpowiedzi na “Czym są operatory porównania?”