Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

Operator warunkowy ternary w JavaScript

Operator warunkowy ternary jest krótszą i bardziej zwięzłą formą pisania warunków w JavaScript. Składa się on z trzech części: najpierw jest wyrażenie, które ma być sprawdzone (np. czy jakiś warunek jest spełniony), następnie jest symbol zapytania (?), a na końcu jest dwukropek (:).

Jeśli wyrażenie jest prawdziwe, to operator warunkowy ternary zwraca pierwszą wartość po znaku zapytania (po lewej stronie dwójki znaków wcięcia), w przeciwnym razie zwraca drugą wartość po dwukropku (po prawej stronie).

Operator warunkowy ternary

Na przykład, jeśli chcemy sprawdzić, czy liczba jest większa od 10, to możemy napisać to w następujący sposób:

let liczba = 15;
let wynik = (liczba > 10) ? "większa niż 10" : "mniejsza lub równa 10";
console.log(wynik); // wyświetli "większa niż 10"

Możemy też zagnieżdżać operatory warunkowe ternary, aby sprawdzić wiele warunków jednocześnie:

let liczba = 15;
let wynik = (liczba > 10) ? "większa niż 10"
  : (liczba < 5) ? "mniejsza niż 5" : "pomiędzy 5 a 10";
console.log(wynik); // wyświetli "większa niż 10"

Operator warunkowy ternary jest bardzo przydatnym narzędziem w JavaScript, ponieważ pozwala nam zapisać warunki w krótszej i bardziej czytelnej formie. Jest też szybszy i bardziej wydajny niż tradycyjne warunki if-else, dlatego warto go wykorzystywać w swoim kodzie.

Sprawdź również:

  1. Operatory porównania w JavaScript
  2. Instrukcje warunkowe w JavaScript (wkrótce)

2 odpowiedzi na “Operator warunkowy ternary w JavaScript”