Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

Typy prymitywne w JavaScript

W tym artykule skupimy się na jednym z ważnych elementów języka JavaScript – typach prymitywnych. Dowiesz się, czym są typy prymitywne, jakie są dostępne w JavaScript i kiedy warto z nich korzystać. Zapraszam do dalszej lektury!

Czym są typy prymitywne?

Typy prymitywne to podstawowe typy danych, które są dostępne w JavaScript.

Typy prymitywne w JavaScript

Do typów prymitywnych zaliczamy:

  • Number – typ liczbowy np. 4, -2, 3.99
  • String – łańców znaków np. „hello world”
  • Boolean – typ logiczny który, przechowuje true lub false
  • Null – null oznacza brak wartości
  • Undefined – oznacza, że zmienna nie została zadeklarowana

Wszystko co nie jest typem prymitywnym jest obiektem.

// Typy liczbowe
let a = 10;
let b = 3.14;
let c = -100;

// Typ logiczny
let d = true;
let e = false;

// Typy tekstowe
let f = "hello world";
let g = "JavaScript";

// Typy specjalne
let h = null;
let i; // undefined

console.log(typeof a); // "number"
console.log(typeof b); // "number"
console.log(typeof c); // "number"
console.log(typeof d); // "boolean"
console.log(typeof e); // "boolean"
console.log(typeof f); // "string"
console.log(typeof g); // "string"
console.log(typeof h); // "object"
console.log(typeof i); // "undefined"

W powyższym kodzie zadeklarowano zmienne o różnych typach prymitywnych i wyświetlono ich typy za pomocą funkcji typeof. Możesz uruchomić ten kod w konsoli JavaScript i zobaczyć, jak działają typy prymitywne w JavaScript.

Dowiedz się więcej o typach w JavaScript

W odpowiedzi na “Typy prymitywne w JavaScript”