Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

Jak używać pętli while w JavaScript?

Pętla while to kolejne popularne wyrażenie w języku JavaScript, które pozwala na wykonywanie powtarzalnych działań.

Można ją porównać do ciągłego pytania „Czy warunek jest spełniony?” i wykonywania kodu w pętli, dopóki odpowiedź na to pytanie jest twierdząca.

Aby skorzystać z pętli while, należy użyć następującej składni:

Pętla while w JavaScript

Gdzie warunek to warunek, który musi być spełniony, aby pętla kontynuowała wykonywanie kodu. Pętla while będzie wykonywać kod w pętli, dopóki warunek jest spełniony.

Przykładowo, jeśli chcemy wypisać w konsoli liczby od 1 do 10, to możemy użyć pętli while w następujący sposób:

var i = 1;

while (i <= 10) {
    console.log(i);
    i++;
}

W powyższym przykładzie tworzymy zmienną i i zwiększamy jej wartość o 1 po każdym przejściu przez pętlę. Dzięki temu pętla while będzie kontynuować wykonywanie kodu, dopóki wartość zmiennej i jest mniejsza lub równa 10.

Pętla while jest bardzo przydatna w sytuacjach, gdy nie wiemy ile razy kod ma zostać wykonany w pętli. Na przykład, jeśli mamy tablicę zawierającą imiona i chcemy wyświetlić każde z nich w konsoli, aż do momentu, gdy zostanie wyświetlone imię „Katarzyna”, to możemy użyć pętli while w następujący sposób:

let imiona = ["Anna", "Piotr", "Katarzyna", "Jan"];
let i = 0;

while (imiona[i] !== "Katarzyna") {
    console.log(imiona[i]);
    i++;
}

W powyższym przykładzie iterujemy przez wszystkie elementy w tablicy imiona za pomocą pętli while. Dzięki temu wyświetlamy wszystkie imiona w konsoli, aż do momentu, gdy zostanie wyświetlone imię „Katarzyna”.

Pętla while jest bardzo elastyczna i może być używana w wielu różnych sytuacjach. Można ją porównać do ciągłego pytania „Czy warunek jest spełniony?” i wykonywania kodu w pętli, dopóki odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Dzięki temu pętla while jest bardzo wydajna i łatwa w użyciu.