Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

for…of czyli kolejna przydatna pętla w JavaScript

Wyrażenie for..of to pętla w języku JavaScript, która pozwala na iterowanie (czyli przechodzenie po kolei) przez elementy w kolekcji (np. tablicy) lub iteratorze. Jest to bardzo przydatne, jeśli chcemy wykonać jakieś działanie dla każdego elementu w kolekcji lub iteratorze. Aby skorzystać z wyrażenia for..of, należy użyć następującej składni: Gdzie: element to zmienna, która będzie przechowywać […]

Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

for..in czyli kolejna przydatna pętla w JavaScript

Wyrażenie for..in to pętla w języku JavaScript, która pozwala na iterowanie (czyli przechodzenie po kolei) przez elementy w obiekcie. Jest to bardzo przydatne, jeśli chcemy wykonać jakieś działanie dla każdego elementu w obiekcie. Aby skorzystać z wyrażenia for..in, należy użyć następującej składni: Gdzie: Klucz to zmienna, która będzie przechowywać aktualny klucz (czyli nazwę elementu) w […]

Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

Jak używać pętli while w JavaScript?

Pętla while to kolejne popularne wyrażenie w języku JavaScript, które pozwala na wykonywanie powtarzalnych działań. Można ją porównać do ciągłego pytania „Czy warunek jest spełniony?” i wykonywania kodu w pętli, dopóki odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Aby skorzystać z pętli while, należy użyć następującej składni: Gdzie warunek to warunek, który musi być spełniony, aby […]

Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

Pętla do…while w JavaScript

Pętla do…while to kolejny sposób na wielokrotne wykonywanie fragmentu kodu w języku JavaScript. Pętla do…while jest podobna do pętli while, ale różni się od niej tym, że kod w pętli do…while jest wykonywany przynajmniej raz, nawet jeśli warunek sprawdzający w pętli jest na początku nie spełniony. Na przykład, jeśli chcemy wyświetlić komunikat „Witaj świecie” 10 […]

Kategorie
Podstawy JavaScript Podstawy programowania

Pętla for w JavaScript

Pętla for to jedno z podstawowych wyrażeń w języku JavaScript, które pozwala na wykonywanie powtarzalnych działań. Jest to bardzo przydatne w wielu sytuacjach, gdy chcemy wykonać jakieś działanie dla określonej liczby elementów lub wielokrotnie wykonać jakieś działanie dla danych danych wejściowych. Aby skorzystać z pętli for, należy użyć następującej składni: Gdzie: inicjalizacja zmiennej to miejsce, […]