Kategorie
Podstawy JavaScript

JavaScript w środowisku NodeJS

Wraz z pojawieniem się NodeJS powstało wiele nowych możliwości na to, aby jeszcze efektywniej wykorzystać potencjał języka JavaScript.

  1. Czym właściwie jest NodeJS
  2. Co oznacza NodeJS w wersji LTS?
  3. Jak zainstalować NodeJS (Windows)
  4. Instalacja NodeJS (Linux)

Czym właściwie jest NodeJS

NodeJS to środowisko uruchomieniowe JavaScript oparte o silnik V8. Silnik V8 został wyciągnięty z przeglądarki internetowej Google Chrome i odpowiednio zmodyfikowany. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest uruchamianie programów napisanych w języku JavaScript poza środowiskiem przeglądarki internetowej – czyli w terminalu.

Uruchomienie kodu JS przy pomocy NodeJS

NodeJS daje nam również możliwośći takie jak:

  • operowanie na plikach,
  • dostęp do informacji systemowych,
  • połączenie z bazą danych,
  • i wiele więcej

To dzięki NodeJS możliwe jest stworzenie backendu aplikacji (logiki działającej po stronie serwera) z wykorzystaniem języka JavaScript.

Co oznacza NodeJS w wersji LTS?

Oznaczenie LTS to skrót od angielskiego Long Time Support co dosłownie oznacza długi czas wsparcia.

W praktyce wersja LTS to wersja oprogramowania, która będzie posiadała aktualizacje bezpieczeństwa oraz naprawę błędów przez dłuższy czas niż wersja standardowa.

Jak zainstalować NodeJS (Windows)

Instalacja środowiska NodeJS na komputerach z systemem Windows odbywa się poprzez pobranie instalatora ze strony https://nodejs.org/en/ oraz standardową instalację poprzedzoną kilkoma kliknięciami “Next”.

Aby sprawdzić czy instalacja środowiska NodeJS przebiegła prawidłowo możemy przy pomocy terminala (cmd) wpisać komendę node -v czego efektem powinno być wyświetlenie wersji aktualnie zainstalowanego środowiska NodeJS.

Instalacja NodeJS (Linux)

Istnieje kilka sposobów na to, aby zainstalować NodeJS na komputerach z systemem Linux. Jedną z metod jest instalacja za pomocą paczki nvm (node version manager) dostępnej pod adresem https://github.com/nvm-sh/nvm

Proces instalacji NodeJS wygląda następująco:

// Instalacja paczki NVM
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.35.3/install.sh | bash

Po instalacji paczki NVM możemy sprawdzić czy zainstalowałą sie ona prawidłowo. W tym celu możemy użyć komendy command

command -v nvm

Jeśli wszystko jest zainstalowane poprawnie powinniśmy zobaczyć tekst „nvm”

Ostatnim krokiem będzie instalacja NodeJS (najlepiej LTS)

// Instalacja NodeJS LTS
nvm install --lts

// Weryfikacja instalacji
node -v