Kategorie
Obiekty wbudowane

JavaScript Array: indexOf()

Ten artykuł przybliży Ci działanie metody indexOf, która jest dostępna we wszystkich obiektach typu Array w JavaScript. Poznasz składnię oraz ciekawe przykłady użycia indexOf().

Do czego służy metoda Array.prototype.indexOf()?

Metoda indexOf jest to funkcja dostępna w JavaScript, która służy do wyszukiwania określonego elementu w tablicy (array). Jeśli element zostanie znaleziony, metoda zwróci indeks tego elementu w tablicy. Jeśli element nie zostanie znaleziony, metoda zwróci wartość -1.

Mówiąc wprost: Dzięki metodzie indexOf() uzyskasz numer indeksu szukanego elementu.

Jaka jest składnia metody indexOf()?

Składnia indexOf wygląda następująco:

array.indexOf(element)

Gdzie array to tablica, w której szukamy elementu, a element to szukany element.

Przykład użycia indexOf() w JavaScript

? Pamiętaj aby poświęcić około 5 minut na analizę kodu JavaScript. Dzięki temu staniesz się lepszym programistą. Analiza i pisanie kodu to podstawa nauki.

Poniższy kod wyświetli nam indeksy dla elementów „banana” oraz „apple”. Dla elementu „kiwi” zostanie zwrócona wartość -1.

const fruits = ['apple', 'banana', 'orange', 'mango'];

console.log(fruits.indexOf('banana'));  // Output: 1
console.log(fruits.indexOf('apple'));   // Output: 0
console.log(fruits.indexOf('kiwi'));    // Output: -1

Metoda indexOf() w JavaScript pozwala również na sprawdzenie czy dany element znajduje się w tablicy.

Aby to zrobić musisz wykonać prostą instrukcję warunkową:

if (fruits.indexOf('apple') !== -1) {
  console.log('Apple is in the list of fruits.');
} else {
  console.log('Apple is not in the list of fruits.');
}

Jeśli masz chęć to zapraszam do zapoznania się z dokumentacją Array.prototype.indexOf().

Strona MDN: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/indexOf