Kategorie
Obiekty wbudowane

JavaScript Array: push()

W tym artykule dowiesz się do czedo służy metoda Array.prototype.push() w języku JavaScript. Poznasz również kilka ciekawych przykładów oraz dobre praktyki stosowania tej metody.

Do czedo służy metoda push() (obiekt Array)?

Metoda push służy do dodawania elementów do tablicy w JavaScript.

Działanie metody push() w JS. Obiekt Array.
Działanie Array.prototype.push()

Składnia metody push() (obiekt Array)

Składnia tej metody wygląda następująco:

array.push(element1, element2, ..., elementX)

Gdzie array to tablica, a element1element2, itd. to elementy, które chcesz dodać do tablicy. Metoda push zwraca nową długość tablicy po dodaniu elementów.

Przykład użycia metody push() w JS

Naszym zadaniem jest dodanie kilku elementów do istniejącej tablicy. Aby tego dokonać możemy użyć metody push().

const arr = ["pomarańcza", "mango"];
arr.push("gruszka");

console.log(arr); // ["pomarańcza", "mango", "gruszka"]

Metoda push() pozwala na dodanie więcej niż jeden element naraz. Zobacz przykład:

const arr = ["pomarańcza", "mango"];
arr.push("gruszka", "śliwka", "morela");

console.log(arr); // ["pomarańcza", "mango", "gruszka", "śliwka", "morela"]

Podsumowanie

Metoda push() dodaje nowy element na koniec istniejącej tablicy. Możesz wykorzystać tę metodę przy tworzeniu aplikacji typu to-do lub implementacji kolejki lub stosu.

Poznaj inne ciekawe metody dostarczone z prototypem Array:

  • filter() – Filtrowanie tablicy
  • find() – Wyszukiwanie elementów
  • findIndex() – Wyszukiwanie elementów i zwracanie indexu
  • includes() – Weryfikacja czy tablica zawiera dany element