Kategorie
Obiekty wbudowane

JavaScript Array – pop()

Metoda Array.prototype.pop() jest jedną z podstawowych metod dostępnych w JavaScript, umożliwiającą usunięcie ostatniego elementu z tablicy. W tym artykule omówimy działanie tej metody oraz jej zastosowanie w różnych sytuacjach.

Do czedo służy metoda Array.prototype.pop() w JS?

Metoda pop() służy do usuwania ostatniego elementu z tablicy w JavaScript.

Przedstawienie działania metody pop() w JavaScript. Obiekt typu Array.
Działanie metody pop()

Składnia metody pop() w JS

Składnia tej metody jest prosta i wygląda następująco:

array.pop();

Gdzie array jest nazwą tablicy z elementami, które chcesz usunąć.

Przykład użycia metody pop() w JavaScript

Analiza kodu z przykładów to dobra metoda na naukę języka JavaScript. Polecam Ci praktykować analizę oraz pisać własne implementacje.

Zadaniem poniższego kodu jest usunięcie ostatniego elementu tablicy. Do tego zadania idealnie sprawdzi się metoda pop(). Pamietaj, że metoda pop() modyfikuje istniejącą tablicę.

let fruits = ["jabłko", "banan", "gruszka"];
let removedFruit = fruits.pop();
console.log(fruits);  // ["jabłko", "banan"]
console.log(removedFruit);  // "gruszka"

Podsumowanie wiadomości dot. metody Array pop() w JS

Metoda pop() jest szczególnie przydatna, jeśli chcemy usunąć ostatni element z tablicy, ale nie wiemy, jaki to element. Możemy po prostu użyć pop() i przechować usunięty element w zmiennej, aby go dalej wykorzystać.

Możesz też wyobrazić sobie tablicę jako stos z kartkami. Metoda pop() działa wówczas tak, jakbyśmy zdejmowali kolejne kartki ze stosu – usuwa ostatnią kartkę ze stosu i zwraca ją do nas.

Zapoznaj się z innymi przydatnymi metodami:

  • map() – mapowanie elementów tablicy
  • filter() – filtrowanie elementów tablicy

Zapraszam Cię do zapoznania się z dokumentacją MDN