Kategorie
Obiekty wbudowane

JavaScript Array: forEach()

Z tego artykułu dowiesz się do czedo służy metoda forEach w języku JavaScript, która jest dostarczona z prototypem dla obiektów typu Array.

Do czego służy Array.prototype.forEach()?

forEach to metoda, która służy do iterowania (czyli przeglądania) po każdym elemencie tablicy i wykonania na nim określonej operacji.

Przedstawienie prototypu obiektu Array i metody forEach

Składnia metody forEach w JavaScript

Składnia metody forEach wygląda następująco:

array.forEach(function(element) {
  // tutaj wpisujemy kod, który ma być wykonany dla każdego elementu tablicy
});

Przykłady użycia metody forEach w JavaScript

? Uważna analiza kodu pozwoli Ci lepiej zrozumieć to w jaki sposób tworzyć dobry kod. Poświęć kilka minut na analizę. Pamiętaj, że wytrwałość to klucz do bycia dobrym programistą.

Wypisanie zawartości tablicy w konsoli

Poniższy przykład ma za zadanie wypisanie wszystkich elementów tablicy za pomocą metody console.log().

Aby, to zrobić możesz użyć metody forEach (do iterowania elementów tablicy) oraz console.log() do wyświetlenia każdedo elementu osobno.

const fruits = ['jabłko', 'banan', 'pomarańcza'];

fruits.forEach(function(fruit) {
  console.log(fruit);
});

// output: jabłko, banan, pomarańcza

Zsumowanie elementów tablicy i wyświetlenie wyniku

Tym razem musimy stworzyć kod, który zsumuje nam wszystkie elementy tablicy.

const numbers = [1, 2, 3, 4];
let sum = 0;

numbers.forEach(function(number) {
  sum += number;
});

console.log(sum);

Jeśli chcesz się dowiedzieć jak przebiega sortowanie tablicy w JavaScript polecam: Sortowanie tablic w JS

Ciekawe artykuły dot. JavaScript (po angielsku) znajdziesz np. na https://medium.com/tag/javascript