Kategorie
Obiekty wbudowane

JavaScript Array: reverse()

Ten artykuł przybliży Ci działanie metody Array.prototype.reverse() w JS. Poznasz też kilka przykładów użycia tej metody. Jestem przekonany, że ten artykuł odpowie Ci na zapytanie js array reverse ?

Do czego służy metoda reverse() w JS (Array)?

Metoda reverse() w JavaScript służy do odwrócenia kolejności elementów w tablicy.

Działanie metody reverse() w JS. Metoda reverse() jest dostępna dla obiektów typu Array i odwraca kolejność tablicy.
Działanie reverse()

Składnia metody Array.prototype.reverse()

Składnia tej metody wygląda następująco:

array.reverse()

Przykład użycia metody reverse()

Oto kilka przykładów użycia metody reverse():

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
numbers.reverse();
console.log(numbers); // Output: [5, 4, 3, 2, 1]

let words = ['apple', 'banana', 'cherry'];
words.reverse();
console.log(words); // Output: ['cherry', 'banana', 'apple']

let letters = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'];
letters.reverse();
console.log(letters); // Output: ['e', 'd', 'c', 'b', 'a']

Podsumowanie

Możesz wyobrazić sobie, że metoda reverse() działa jak odbicie lustrzane tablicy. Jeśli masz tablicę z elementami ułożonymi w kolejności od lewej do prawej, to po wywołaniu metody reverse() otrzymasz tę samą tablicę, ale z elementami ułożonymi w kolejności od prawej do lewej.

Prototyp Array dostarcza również metodę reverseRight() o której możesz poczytać tutaj.